banner
 
 
facebook
Share
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
瀏覽人數
 
  語文中心首頁 臺大首頁  
 


 
     
  關於颱風是否停課,本組以行政院人事行政總處公布為準(網址:http://www.dgpa.gov.tw/),只要公布停班,本組即停課。  
     
 
預備近期開班:點下列彩色課程框框,就能看到簡章頁面
 
     
  臺大語文中心英語進修班    臺大語文中心英語進修班  
     
  臺大語文中心英語進修班    臺大語文中心英語進修班  
     
  臺大語文中心週末外語班    臺大語文中心週末外語班  
     
       
     
     
 
報名已截止,請靜候下期開班:
 
     
  臺大語文中心日語進修班     臺大語文中心日語進修班  
     
  臺大語文中心英語進修班    臺大語文中心英語進修班